Toplantı Yönetimi Eğitim Proğramı 

Amaç Her Düzeyde Ekibi Olan Yönetici Ve Patronların İhtiyaca Ve Özelliğine Göre Toplantı Yapması Gerekecektir. Toplantıların Verimliliğini Sağlayarak Doğru Kararların Zamanında Alınması Ve Etkili Olabilmek İçin Alınması Gerekli Bir Program. Kazanımlar   Toplantı Yapmayı Başarmak,   Etkileşimi Sağlamak,   Toplantıyı Katlanılabilir Kılmak Ve Sıkıcılıktan Uzaklaştırmak,   Toplantıyı Zenginleştirmek,   Toplantıyı Değerli Hale Getirmek,   Toplantının Sonuçlarını, Kararlarını Ve Uygulama Adımlarını Takip Edici Sistem Kurmak. Konu Başlıkları   Toplantıların Gereği Ve Önemi   Bir Toplantı Ne Zaman Başarılıdır ?   Etkileşim (Interaction)   Etkili Toplantı Adımları   Toplantılarda Aranan Koşullar   Toplantılarda Oynanan Oyunlar   Katılımcı Tipleri Ve Uygulanacak Taktikler   Gündem Hazırlanması Ve Duyurulması   Toplantıların Değerlendirilmesi…