Tag Archives: Kurum Kültürü Aidiet

Kurum Kültürü Aidiet 

/ Eylül 14, 2017/ Kurumsal Eğitimler

Amaç Eğitim sonunda, katılımcıların yönetime ve çalışma arkadaşlarına karşı bakış açılarını geliştirmek, kurum vizyon ve misyonunun çalışanlar tarafından anlaşılmasının, benimsenmesinin ve katılımcı ruhun geliştirilmesinin önemini vurgulamak, çalışanların takım ruhu bilincinin gelişmesine katkıda bulunmaktır.  Eğitimini alacaklar Şirket tarafından belirlenen personel.(Beyaz ve Mavi yakalı tüm çalışanlar için önerilir.) Verilecek Sertifika Eğitim sonundaki katılımcılara  Etkili İletişim Eğitimine  Katılım Sertifikası verilecektir. Süre 4 saat

Read More