Kriz Yönetimi 

Amacı: İş hayatında kişisel ve kurumsal hedeflere ulaşmak için gerekli kriz yönetimi becerilerinin kazanılmasını, krizleri fırsata çevirmeyi ve krizleri oluşmadan öngörmeyi sağlamaktır. Eğitimin Kazandırdıkları: Krizleri oluşmadan önce öngörme ve önleme. Kriz yönetimini öğreterek, istenen sonuçlara ulaşmayı kolaylaştırma. İş hayatında siyah kuğulara karı hazırlıklı olma. İşletmelere piyasada rekabet üstülüğü kazandırma. Çalışanlara ve yöneticilere kriz yönetimi becerilerini kazandırma. Eğitimin İçeriği: Kriz Kavramı Krizin Nedenleri Krizin Türleri Kriz Yönetimi Aşamaları Kriz Yönetimi Teknikleri Kriz Ortamında Stratejik Yönetim Krizi Yönetmek İçin Takım Çalışması Liderlik İletişim Eğitime Kimler Katılabilir? Yöneticiler Yönetici adayları Kriz yönetimi yetkinliğine ihtiyaç duyan…