Kurum Kültürü Aidiet 

Amaç Eğitim sonunda, katılımcıların yönetime ve çalışma arkadaşlarına karşı bakış açılarını geliştirmek, kurum vizyon ve misyonunun çalışanlar tarafından anlaşılmasının, benimsenmesinin ve katılımcı ruhun geliştirilmesinin önemini vurgulamak, çalışanların takım ruhu bilincinin gelişmesine katkıda bulunmaktır.  Eğitimini alacaklar Şirket tarafından belirlenen personel.(Beyaz ve Mavi yakalı tüm çalışanlar için önerilir.) Verilecek Sertifika Eğitim sonundaki katılımcılara  Etkili İletişim Eğitimine  Katılım Sertifikası verilecektir. Süre 4 saat Eğiticiler Ve Özellikleri Eğitim iletişim konusunda uzman ve tecrübeli eğitimciler tarafından verilmektedir. Kapsam Kurum kültürü nedir? Kurumun dört temel boyutu Spiral dinamikler Kurum değerleri Takım ruhu ve takım koçluğu Yöneticilikten liderliğe geçiş…