Etkili İletişim

Doğru ve etkin iletişim, dinleme, anlama, anlatma yetilerini geliştirip hayatınızın her alanını daha keyifli hale getirir.                                                                                                                                           Sağlıklı ve doğru iletişim kurabilmek başarı ve özgüveni de beraberinde getirecektir. İnsanlarla yanlış iletişim kurma iş hayatında, sosyal hayatta ve aile hayatında problemlere sebep olurken doğru iletişim  başarıyı ve  mutlu bir hayatı beraberinde getirerek huzurun kapılarını açan bir anahtar olacaktır. Eğitim Amacı: • Etkili iletişim kurabilme konusunda bilgisel ve kişisel becerilerin gelişimini sağlamak • İş yaşamında ve özel yaşamda karşılaşılan iletişim kaynaklı problemlerin çözümünü kolaylaştırmak • Kişilerin, iletişimi doğru yönetebilmelerini sağlamak • Kişisel ve kurumsal başarının…