Kurum İçi Etkin İletişim Ve Motivasyon 

Amaç İletişim kalitesinin hayat kalitesine denk olduğu anlayışından yola çıkılırsa, işletmelerde de kaliteli iletişimin, verimlilikle doğrudan ilişkili olduğu söylenebilir. Kaliteli iletişimin oluştuğu kurumlarda, örgüt değerlerinin korunduğu ve geliştirildiği; birlikte “biz” bilinci ile hareket edildiği ve bunların sonucunda yüksek motivasyon ile yüksek verimliliğin oluştuğu görülebilir. Dolayısıyla, durumları “İletişim; senin ne anlattığın değil, karşındakinin ne anladığıdır!” bakış açısıyla görmek, bir dizi zihinsel becerinin ve bunların bütünlüğünün kazanılmasını gerektirmektedir. Bu konuşma, kurum bilincini aşılamak, iletişim becerilerini artırmak, hem birey hem de kurumun verimlilik düzeyini ve motivasyonunu geliştirmek üzere hazırlanmıştır. İçerik Öz kaynakların farkına varmak ve…