Tag Archives: anlatmak ve anlaşmak

Kurum İçi Etkin İletişim Ve Motivasyon 

/ Eylül 14, 2017/ Kurumsal Eğitimler

Amaç İletişim kalitesinin hayat kalitesine denk olduğu anlayışından yola çıkılırsa, işletmelerde de kaliteli iletişimin, verimlilikle doğrudan ilişkili olduğu söylenebilir. Kaliteli iletişimin oluştuğu kurumlarda, örgüt değerlerinin korunduğu ve geliştirildiği; birlikte “biz” bilinci ile hareket edildiği ve bunların sonucunda yüksek motivasyon ile yüksek verimliliğin oluştuğu görülebilir. Dolayısıyla, durumları “İletişim; senin ne anlattığın değil, karşındakinin ne anladığıdır!” bakış açısıyla görmek, bir dizi zihinsel

Read More