Beyin Fırtınası Nedir? 

Beyin Fırtınası, birden fazla kişinin bir araya gelerek bir konuyla ilgili fikirlerini tartışmaksızın açıklayarak, birbirleriyle fikir alışverişinde bulundukları, bireyin yaratıcı düşünme gücünü geliştiren bir öğretim tekniğidir. BEYİN FIRTINASI NASIL UYGULANIR? Beyin fırtınası tekniği uygulanırken aşağıdaki etkinliklere yer verilmesi gerekir; 1.Katılımcılara önce fikir üretecekleri bir konu verilir. Örneğin “Bir kursta öğrendiğiniz bilgileri çevrenizdeki kişilere nasıl ulaştıracaksınız?” 2.Katılımcıların her birine bu konudaki görüşleri sorulur. Katılımcının görüşü üzerinde hiçbir yorum yapılmadan tahtaya ya da büyük bir kağıda yazılır. Bu aşamada aşağıdaki temel ilkelere uyulmalıdır; • ÖNCE DÜŞÜN-SONRA TARTIŞ: Beyin fırtınası sürecinde katılımcının fikirlerini sınamadan, mantık süzgecinden geçirip…

Performans Değerlendirme Yönetimi Eğitimi 

Amaç: Performans Değerlendirme Yönetimi Eğitimi, kurum hedefleriyle birey hedeflerinin örtüşmesini, böylece tüm çalışanların ortak bir başarı tanımına sahip olmalarını sağlayan bir sistem oluşturmayı hedefler. Kurum içinde değerlendiren ve değerlendirilenleri, performans yönetim süreci ve yetkinlik modeline ilişkin bilgilendirir, performansın iyileştirilmesi ve kişisel gelişim planları için gerekli yöntemleri sağlar.Başarı ölçüm yöntemleri ile çalışanın motivasyonunu artırıcı ölçümleme ve değerlendirme sistemlerinin oluşumu, kuruluşu, işleyişi, gelişimiile ilgili uygulmalar yapılacaktır. Performans değerlendirme sürecinin, gelişim ve değişim sürecinin en önemli halkası olması nedeniyle ölçen ve ölçülenler üzerinde farkındalık yaratılması amaçlanmaktadır. Katılımcı Profili: İnsan Kaynakları yönetici ve uzmanları ile performans…

Yönetimde Müzakere Teknikleri Eğitimi 

Amaç: Müzakereler iletişimin kaçınılmaz bir parçasını teşkil etmektedir. Kurum içinde her yönetici sonuca ulaşma ve çözüm ihtiyaçları doğrultusunda fikir alışverişinde bulunma ve iletişim kurmak zorundadır. Yönetimde Müzakere Teknikleri Eğitimi; Kişisel ya da grup müzakerelerinde gerekli becerilerin kazanılmasını, insan ilişkilerindeki güvenin yaratılmasını, karşılaşılan anlaşmazlıkların yönetilmesini ve çözülmesini yani verimli bir şekilde karşılıklı uzlaşılabilmesi için yöneticilere gerekli becerileri kazandırmayı amaçlar. Müzakere etme becerilerinin gelişmiş olması ve güven duygusunun yaratılması, hedef odaklı, kazan-kazan prensibine dayalı, verimli görüşmelerin yaşanmasını sağlayacaktır. Bilgi vermenin yanı sıra bir davranış geliştirme eğitimi olup, katılımcıların konuya ilişkin temel davranış kalıplarını benimsemesini…

Müşteri Memnuniyeti Eğitimi 

Amacı Günümüz iş yaşamının şüphesiz en önemli unsurlarından biri de müşteri memnuniyetidir. Bireysel ya da kurumsal olarak çalışma hayatında ne kadar başarılı olduğunuz müşteriler üzerinde bıraktığınız izlenimle orantılıdır. Öyle ki, günlük yaşantımızın parçası olan  Müşteri velinimetimizdir  ve  Memnuniyetinizi dostlarınıza, sıkıntılarınızı bize bildiriniz  sözcükleri de bu önemin vurgulanmasıdır. Müşterilerinizi geleneksel yöntemlerle memnun etmenin yanında profesyonel eğitim becerileri ile memnuniyeti sağlayabilir, arttırabilirsiniz. Müşteri Memnuniyeti eğitimi, müşterilerinizde olumlu izlenim bıraktıracak pazarlama, tanıtım, satış, sunum, hizmet gibi süreçleri sağlıklı ve başarılı yürütebilmeyi temel alan bir eğitimdir. Eğitimin İçeriği Müşteri hizmetinde kritik anların önemi Müşteri odaklı uygulamalı…

Toplantı Yönetimi Eğitim Proğramı 

Amaç Her Düzeyde Ekibi Olan Yönetici Ve Patronların İhtiyaca Ve Özelliğine Göre Toplantı Yapması Gerekecektir. Toplantıların Verimliliğini Sağlayarak Doğru Kararların Zamanında Alınması Ve Etkili Olabilmek İçin Alınması Gerekli Bir Program. Kazanımlar   Toplantı Yapmayı Başarmak,   Etkileşimi Sağlamak,   Toplantıyı Katlanılabilir Kılmak Ve Sıkıcılıktan Uzaklaştırmak,   Toplantıyı Zenginleştirmek,   Toplantıyı Değerli Hale Getirmek,   Toplantının Sonuçlarını, Kararlarını Ve Uygulama Adımlarını Takip Edici Sistem Kurmak. Konu Başlıkları   Toplantıların Gereği Ve Önemi   Bir Toplantı Ne Zaman Başarılıdır ?   Etkileşim (Interaction)   Etkili Toplantı Adımları   Toplantılarda Aranan Koşullar   Toplantılarda Oynanan Oyunlar   Katılımcı Tipleri Ve Uygulanacak Taktikler   Gündem Hazırlanması Ve Duyurulması   Toplantıların Değerlendirilmesi…

NLP İlkeleri İle Satış 

Satış; karşımızdaki kişinin zihninde pozitif bir deneyim yaşamasını sağlayarak, düşünce ve davranışını etkileyerek ikna etmek ve böylece ürünümüzü hayatına geçirecek motivasyonu yaratmaktır. Bu tarife göre; ürünle ilgili detayları çok iyi bilmek ve anlatmak, kişileri satış uzmanı yapmaya veya satışta başarılı olmaya yetmemektedir. Her insanın, dünyayı algılama şekli farklıdır. Ancak algıladıklarımıza anlam kazandırma ve düzenlemeyle ilgili belirli temel yollar vardır. Karşımızdaki kişi kim olursa olsun ikna etmek istiyorsak, onun dünyayı nasıl algıladığını, hangi verilere önem verip vermediğini anlamak ve ona göre iletişim kurmak kaçınılmazdır. Bu eğitim, katılımcılara kendini ve diğer insanları tanımayı, kendimizi…

Etkili Takım Çalışması Eğitimi 

Amaç: Katılımcıların, iletişim becerilerini kullanarak hedefleri doğrultusunda motive olmalarını, grup içi dinamikleri ile ilgili bilgi ve becerilerini geliştirip, takım ruhu yaratarak sinerji oluşturmalarını sağlamak. Bir takım oluşturmak için sadece elemanları belirlemek ve onlara görevler vermek yeterli değildir. Birlikte, ortak hedefe doğru ilerlemek için bazı tutum, bilgi ve becerilere sahip olunması gerekir. Bu eğitimde modern bir ekibin ihtiyaç duyduğu, gerekli bilgi ve becerilerin yanında takımı motive edici teknikler anlatılacaktır. Oyunlarla, örneklerle ve grup çalışmalarıyla desteklenecek eğitim sonunda takım üyeleri daha etkin olarak çalışmalara katılmayı öğrenecek, elde edilecek sinerji ve başarı çok daha yüksek…

Stres Yönetimi 

Amaç Stres, modern çağın insanlığa en büyük armağanıdır. Yasamın getirdiği değişikliklere ayak uydurmaya çalışırken dengeyi sağlayabilmek; strese sebep olan faktörlerin karsısında farkındalığı arttırır. Bu nedenle katılımcılara stresin özel ve is hayatında ortaya çıkardığı olumsuz yansımalarını en aza indirgemenin profesyonel ve uygulanabilir yöntemlerini öğretmek amaçlanmaktadır. İçerik         Stres tam olarak nedir? Stresle başa çıkma ve stres yönetimi Stres kaynakları Stres hakkında yanlış bilinenler Stres belirtileri Stresin çeşitleri Sağlığımızı nasıl etkiliyor? Stresle başa çıkmada başvurulan savunma mekanizmaları Stresle baş etmek için uygun olmayan yöntemler Stresle baş etmek için etkili yöntemler Kendi…

Kriz Yönetimi 

Amacı: İş hayatında kişisel ve kurumsal hedeflere ulaşmak için gerekli kriz yönetimi becerilerinin kazanılmasını, krizleri fırsata çevirmeyi ve krizleri oluşmadan öngörmeyi sağlamaktır. Eğitimin Kazandırdıkları: Krizleri oluşmadan önce öngörme ve önleme. Kriz yönetimini öğreterek, istenen sonuçlara ulaşmayı kolaylaştırma. İş hayatında siyah kuğulara karı hazırlıklı olma. İşletmelere piyasada rekabet üstülüğü kazandırma. Çalışanlara ve yöneticilere kriz yönetimi becerilerini kazandırma. Eğitimin İçeriği: Kriz Kavramı Krizin Nedenleri Krizin Türleri Kriz Yönetimi Aşamaları Kriz Yönetimi Teknikleri Kriz Ortamında Stratejik Yönetim Krizi Yönetmek İçin Takım Çalışması Liderlik İletişim Eğitime Kimler Katılabilir? Yöneticiler Yönetici adayları Kriz yönetimi yetkinliğine ihtiyaç duyan…

Kurum Kültürü Aidiet 

Amaç Eğitim sonunda, katılımcıların yönetime ve çalışma arkadaşlarına karşı bakış açılarını geliştirmek, kurum vizyon ve misyonunun çalışanlar tarafından anlaşılmasının, benimsenmesinin ve katılımcı ruhun geliştirilmesinin önemini vurgulamak, çalışanların takım ruhu bilincinin gelişmesine katkıda bulunmaktır.  Eğitimini alacaklar Şirket tarafından belirlenen personel.(Beyaz ve Mavi yakalı tüm çalışanlar için önerilir.) Verilecek Sertifika Eğitim sonundaki katılımcılara  Etkili İletişim Eğitimine  Katılım Sertifikası verilecektir. Süre 4 saat Eğiticiler Ve Özellikleri Eğitim iletişim konusunda uzman ve tecrübeli eğitimciler tarafından verilmektedir. Kapsam Kurum kültürü nedir? Kurumun dört temel boyutu Spiral dinamikler Kurum değerleri Takım ruhu ve takım koçluğu Yöneticilikten liderliğe geçiş…